Saimme valita seitsemästä tehtävästä mielekkäimmän. Tehtävät 1 ja 2 vaikuttivat hyviltä, sillä ne liittyivät vahvasti omaan prototyyppiprojektiimme, joten teimme molemmat. Tehtävässä 1 täytyi rakentaa jatkuvasti pyörivä servo ja tehtävässä 2 painokytkimellä toimiva ledi. Päätimme yhdistää nämä yhdeksi laitteeksi. Mallia katsoimme "Arduino Projects Book" -kirjan luvuista 2 sekä 12. Ledejä laitteeseen tulikin loppujen lopuksi 3, ja servokin toimii hieman erilailla kuin tehtävänannossa sanottiin, sillä tämä kaikki edisti oman protomme suunnittelua. Kasattu laite näytti seuraavalta:

mikko0_2.jpg

 

Tämän jälkeen ryhdyimme työstämään koodia. Omaa projektiamme silmällä pitäen halusimme, että punainen ledi palaa kun painokytkin ei ole painettuna. Kun nappia painetaan, sammuu punainen ledi ja keltainen ledi syttyy. Servo aloittaa toimintansa ja kääntyy 179 astetta. Tämän jälkeen keltainen ledi sammuu ja vihreä ledi syttyy ilmaisten toiminnan olevan valmis. Servo kääntyy takaisin alkuperäiseen asentoonsa. Vihreä ledi sammuu ja punainen syttyy. Alla koodi:

 #include <Servo.h>
 
 Servo mikko;
 
 int pos = 0;
 int switchState = 0;
 
 void setup() { 
 
   mikko.attach(9);
   pinMode(3, OUTPUT);
   pinMode(4, OUTPUT);
   pinMode(5, OUTPUT);
   pinMode(2, INPUT);
 }
 
 void loop() {
   switchState = digitalRead(2);
   if (switchState == LOW) {
     digitalWrite(3, HIGH);
     digitalWrite(4, LOW);
     digitalWrite(5, LOW);
   }
   
   else {
     digitalWrite(3, LOW);
     digitalWrite(4, HIGH);
     digitalWrite(5, LOW);
     for(pos = 0; pos < 179; pos += 1)
     {
       mikko.write(pos);
       delay(15);
     }
     
     mikko.detach();
     delay(2000);
     digitalWrite(4, LOW);
     digitalWrite(5, HIGH);
     
     mikko.attach(9);
     for (pos = 179; pos >= 1; pos -=1)
     {
       mikko.write(pos);
       delay(5);
     }
     delay(5000);
   }
 }

 

Tästä on hyvä jatkaa viskirobottiamme silmällä pitäen. Olemme myös hieman tutkineet vaihtoehtoja astialle jossa viski säilötään, sekä vertailleet kahta eri paksuista silikoniletkua viskin kaatoa varten. Tällä hetkellä 3mm ja 6mm letkuista paksumpi vaikuttaa paremmalta. Tässä vielä videota alkukantaisesta viskimikostamme: 

https://www.youtube.com/watch?v=UMYgdGcOFQk&feature=youtu.be